www.home4you.ee müügitingimused

Müügitingimused kehtivad www.home4you.ee e-poest ostja (edaspidi Ostja) ja e-poe haldaja Evelekt AS, tegevusaadress: Linamäe 12, 76406 Saku vald, Harjumaa, Eesti Vabariik (edaspidi Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1. Müüja e-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel juures on näha link "Lisa ostukorvi". Kauba hind või kauba saadavus võib reaalajas ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad Ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud lepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui kaup on laost otsa saanud, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

2. Ostukorvi lehel saab Ostja soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui Ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud, võib alustada maksmist.

3. Müüja e-poes saab maksta valitud kauba eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank, Luminor pank, Coop pank ja LHV pank. Samuti saab kauba eest tasuda krediitkaardiga, ülekandega või järelmaksuga. Ülekandes peab olema selgitusse märgitud ülekande aluseks oleva arve number ja viitenumber. Kõik Müüja e-poes tehtavad tehingud arveldatakse eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

4. Juhul kui tellimuse eest ei tasuta 5 tööpäeva jooksul alates tellimuse tegemisest, siis on Müüja e-poel õigus tellimus tühistada.

5. Pärast kauba lisamist ostukorvi on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus. Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) kuvatakse Ostja ekraanil tellimuse kinnitus.

6. Home4you e-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval, kui laekub Müüja pangaarvele tellimuse eest tasutav summa.

7. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid kauba Ostjale. Tutvu transporditingimustega lähemalt siin. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel Ostjaga. Kaup tarnitakse üldjuhul Ostjale 1-3 tööpäeva jooksul peale tellimuse eest tasu laekumist Müüja arvele. Eritellimuste puhul on märgitud arvel toote saabumise tähtaeg.

8. Tarbijal on õigus 14-päeva jooksul, arvates kauba kättesaamisest või tellimuse vormistamisest juhul, kui kaup ei ole veel tarbijani jõudnud, teatada Müüjale lepingust taganemise soovist ja nõuda kogu tasutud summa tagastamist. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud kaup on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.

Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta tarbijal. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul selle kauba tagasi saatnud.

Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib tarbija seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil epood@home4you.ee. Kirjas peab olema järgmine info: tellimuse number, tagastatav kaup ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse tarbija arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole tagastus jõudnud Müüjani või tarbija ei ole esitanud tõendit, et ta on selle asja tagasi saatnud, on Müüjal õigus viivitada.

Tagastamise avalduse vormi leiate siit: vorm

9. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Ostja kohustub Müüjat teavitama kauba mittevastavusest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, ehk esitama pretensiooni.                                                                                          

Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:

- nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

- nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui: Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, parandamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, kauba parandamise või asendamisega on Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või hooletusest tuleneva rikkumise tõttu.

Pretensioonide  lahendamiseks peab Ostja säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja  e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

Pretensiooni esitamiseks kauba või teenuse kohta on Ostjal vajalik ära täita vastav vorm ja edastada see Müüja e-posti aadressile epood@home4you.ee või posti aadressile: Evelekt AS, Linamäe 12, 76406 Saku vald. Kauba saab ka tagastada eelnimetatud aadressile.

Pretensiooni vormi leiate siit: vorm.                                                                                                                             

Pretensioonile palun kindlasti lisada ka pretensiooni iseloomustavad fotod.

Müüja vastab kaebusele hiljemalt 15 päeva jooksul alates kaebuse saamisest.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole

Kui Müüja on keeldunud tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:

Aadress: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn

E-post: info@tarbijakaitseamet.ee
Veebileht: www.komisjon.ee
Telefoninumber: +372 6201707

Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Tarbija kaebuse esitada nii piiriülese kui ka riigisisese tehingu puhul. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

11. Isikuandmete töötlemine

11.1. Evelekt AS (registrikood 10197274) vastutab isikuandmete töötlemise eest saidil www.home4you.ee. Evelekt AS edastab kõik vajalikud isikuandmed maksete teostamiseks volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

11.2. Ostja annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega Müüjale õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kätte toimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

11.3. Müüjal on õigus Ostja nõusolekul kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.

11.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud

eraldi nõusoleku e-poes www.home4you.ee.

11.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka e-poel ligipääs.

11.6. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingu kohustuste täitmiseks või lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks.

Teave tellimuse kohta: E-R: 09.00-17.00 telefonil 6393939 või e-posti aadressil epood@home4you.ee

 

Lisan ostukorvi...