AUHINNAMÄNG võida puhketool BRUSSEL!

 

 

AUHINNAMÄNG on selleks aastaks lõppenud - peaauhinna võitis Tiia Valdmets. PALJU ÕNNE! Õnnitleme ka kõiki vaheauhindade võitjaid!

KAMPAANIA “VÕIDA puhketool BRUSSEL” REEGLID:


1. Kampaania „võida puhketool BRUSSEL” on alates 01.04.2019. kuni 30.06.2019. toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Evelekt AS (asukoht: Linamäe 12, Tänassilma Tehnopark, 76406 Saku vald, Harjumaa; edaspidi Korraldaja).
2. Kampaania peaauhind on „puhketool BRUSSEL“ tootekoodiga 20791 ja väärtuses 349 eurot. Auhind loositakse välja pärast kampaania lõppu 2019 a. juuli 28. nädalal. Peaauhinna loosimises osalevad ka e-poes ning Linamäe 12 salongis antud perioodil ostu sooritanud kliendid.
3. Kampaania lisaauhindadeks kauplustes on
aprillikuus loositavad: LED meeleoluvalgusti ORION kõlariga (tootekood 53957) väärtuses 49 eurot; kõigis 8 kaupluses loositakse igas ühes välja 1 LED valgusti. Lisaauhind loositakse välja 19. nädalal.

mai ja juunikuus loositavad: ripptool CARINA (tootekood 1294 või 12957) väärtuses 19,90 eurot; kõigis 8 kaupluses loositakse igas ühes igal kuul välja 1 ripptool. Mai ja juunikuu lisaauhinnad loositakse välja 24. ja 28. nädalal.

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
5. Kampaanias osalemiseks osta kampaaniaperioodi (1.aprill-30.juuni 2018) jooksul tooteid, täida loosikupong ja jäta loosikasti kaupluses.
Auhinna kättesaamisel on vajalik esitada ostutšekk ja isikuttõendav dokument.
6. Kõik Kampaania auhinnad selgitatakse välja loosimise teel. Võitjaid teavitatakse loosikupongil edastatud kontaktandmete teel.
Pealoosimine toimub 11.07.2019, kus osalevad kõik kuni 30.juuni 2019 müügikohta edastatud ja nõuetekohaselt täidetud loosikupongid.
7. Peaauhinna loosimine toimub 11.07.2019 kell 14.00 Evelekt AS peakontoris asukohaga Linamäe 12, Tänassilma Tehnopark, Saku vald, Harjumaa.
8. Võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.home4you.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.
9. Auhind väljastatakse isikuttõendava dokumendi ja ostu sooritamist tõendava ostutšeki alusel Evelekt AS poolt (asukoht: Linamäe 12, Tänassilma Tehnopark, Saku vald, Harjumaa). Kampaania korraldajal on õigus nõuda auhinna võitjalt isikusamasuse tõestamist. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui auhinna võitja ei ole käitunud vastavalt eelpool toodud Kampaania reeglitele. Auhindade kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita. Auhind tuleb välja võtta hiljemalt 30.09.2019. Auhind, millele võitja pole õigeaegselt järgi tulnud, ei kuulu väljastamisele.
10. Auhinna saaja annab korraldajale loa kasutada oma nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja eraldi kokkulepet sõlmimata.
11. Kampaanias ei või osaleda korraldaja (Evelekt AS) töötajad ega nende perekonnaliikmed.
12. Kampaania käigus võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel. Auhinda võib edasi kinkida teistele isikutele.
13. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
14. Kampaanias osaleja poolt Kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja Kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
15. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse igal ajal võistlust lühendada, katkestada, tühistada või selle reegleid muuta. Korraldaja jätab endale õiguse vaidluste korral teha lõplik otsus oma äranägemise järgi.
16. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
17. Võistlusel osalemisega annab iga osaleja nõusoleku, et korraldaja võib kasutada võitjate nimesid ja perekonnanimesid ning nende kohta käivat teavet (seoses võistlusega) massimeediavahendites. Andmeid edastades annab iga osaleja selge nõusoleku, et korraldaja võib osaleja antud isikuandmeid kasutada turundusandmebaasis. Käesolevaga teavitab korraldaja iga osalejat, kes andsid oma isikuandmed võistluse käigus kasutamiseks, osaleja õigustest, mis on kindlaks määratud isikuandmete kaitse seaduses nr 101/2000 (seadustekogu, muudetud).
18. Kampaania toimub Eesti Vabariigis ja kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
19. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult p.1 toodud Kampaania korraldaja aadressil.Kampaania lisainfo: evelekt@evelekt.ee  või telefonil 639 0639


Lisan ostukorvi...